Milieu- en Werfregels

Op onze werf gelden een aantal additionele regels, buiten het Haven- en Werfreglement om. Deze betreffen voornamelijk milieuregels:

  • In de loods mogen geen buitenboordmotoren aan het schip hangen en geen gastanks in uw schip achterblijven.
  • Voor zeiljachten met een vaste kiel stellen wij -i.v.m. stabiliteit en ons systeem- een bok verplicht, tenzij u een eigen bok aanpast.
  • Masten dienen -met stagen enz. opgebonden- plat op het dek te liggen.
  • Las en slijpwerkzaamheden altijd eerst melden en dek de omliggende boten goed (!) af.
  • Tijdens de werkzaamheden aan uw boot bent u verplicht een zeil onder de boot te leggen. Ná de werkzaamheden dient de plek goed (!) opgeruimd te worden.
  • Accu’s, verfblikken etc. mogen niet onder de boot bewaard worden. Lege blikken, kwasten etc. bij het chemisch afval deponeren (sorteren!). Grof afval zoals hout, staal etc. moet u zelf afvoeren.
  • Kapotte accu’s kunt u bij uw leverancier inleveren (Bouwmeester levert ook accu’s).
  • Indien uw schip buiten gestald wordt moet u er voor zorgen dat deze goed en voldoende afgedekt is.

Bij schade en werkzaamheden die voortvloeien uit het niet naleven van de werfregels, zijn wij genoodzaakt de kosten (à € 48,50 p/u excl. BTW) aan u door te berekenen.