Milieu- en Werfregels

Op onze werf gelden een aantal additionele regels, buiten het Haven- en Werfreglement om. Deze betreffen voornamelijk milieuregels:

Bij schade en werkzaamheden die voortvloeien uit het niet naleven van de werfregels, zijn wij genoodzaakt de kosten (à € 48,50 p/u excl. BTW) aan u door te berekenen.